Sprowadzamy pracowników

OUTSCORCING - ZLECASZ NASZEJ FIRMIE WYKONANIE OKREŚLONEJ PRACY W TWOJEJ FIRMIE

Engineer in reflective vest using equipment during geodetic work

OUTSCORCING - ZLECASZ NASZEJ FIRMIE WYKONANIE OKREŚLONEJ PRACY W TWOJEJ FIRMIE


Jeżeli Twoja firma podejmie decyzję o outscorcingu – to my zatrudnimy i załatwimy wszelkie sprawy kadrowo płacowe, oraz kwestie związane z podatkami i zatrudnieniem